Język grecki

  • Alfabet grecki

    Język grecki – alfabet, gramatyka, przydatne zwroty

    95-98% ludności greckiej posługuje się językiem greckim, jedynie 2-5% mieszkańców kraju używa innych języków: tureckiego, albańskiego i języków słowiańskich. W Grecji obowiązuje język nowogrecki, który wywodzi się ze starogreckiego.